Oddział Dąbrowa Górnicza

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Placówka, która ma siedzibę w centrum Dąbrowy Górniczej świadczy usługi medyczne od 2014 roku. W Poradni przyjmuje zespół doświadczonych lekarzy, specjalistów z różnych dziedzin medycznych.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną. Współpracujemy również z renomowaną firmą Audiofon,  liderem  na rynku badań i protetyki słuchu, w naszej Poradni można dokonać bezpłatnego badania słuchu i kwalifikacji do dalszego leczenia.

Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu specjalistycznych badań kardiologicznych takich jak: echokardiografia (UKG), echokardiografia obciążeniowa, testy wysiłkowe, Holter EKG oraz ciśnieniowy, kontrola kardiostymulatorów, ICD, CRT-D.

Dysponujemy nowoczesnym apartem Philips wraz z zestawem trzech głowic USG a nasza kadra specjalistów wykonuje szeroki zakres badań ultrasonograficznych . W naszym posiadaniu jest bieżnia ruchoma firmy General Electric  wraz z systemem do prób wysiłkowych, na której możemy badać chorych z podejrzeniem choroby wieńcowej jak również osoby uprawiające sport.

W placówce Dąbrowa Górnicza przyjmują następujący specjaliści:  kardiolog, kardiolog dziecięcy, kardiochirurg, chirurg naczyniowy, chirurg, hematolog, diabetolog, endokrynolog, nefrolog, urolog, reumatolog, internista.

KONTAKT DĄBROWA GÓRNICZA

kardio.CLINIC
ul. Wyszyńskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 66 44 66 005
rejestracja@kardio.clinic

GODZINY OTWARCIA

Pon. 10:00 – 20:00
Wt. 10:00 – 20:00
Śr. 10:00 – 20:00
Czw. 10:00 – 20:00
Pt. 10:00 – 20:00

KONTAKT BĘDZIN

Medix Będzin
ul. Modrzejowska 40
42-500 Będzin
+48 790 353 934
+48 506 144 126

Podstawowe informacje o poradni:

Zespół lekarzy w Poradnii zajmuje się kompleksowym leczeniem, diagnostyką oraz prewencją schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Szczególną opieką otaczamy pacjentów z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, wadami nabytymi i wrodzonymi serca, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem płucnym oraz pacjentów obciążonymi schorzeniami serca o podłożu genetycznym.

Dla osób aktywnych, amatorsko uprawiających sport, mamy specjalną ofertę oceniającą ryzyko sercowo-naczyniowe. Dzięki ścisłej współpracy z lekarzami innych specjalności (chirurg naczyniowy, diabetolog, nefrolog,  endokrynolog) nasza opieka jest kompleksowa.

Dysponujemy nowoczesnym apartem do UKG firmy Philips oraz kadrą wysokowykwalifikowanych kardiologów wykonujących to badanie. W naszym posiadaniu jest bieżnia ruchoma firmy General Electric  wraz z systemem do prób wysiłkowych, na której możemy również badać sportowców.

Zajmujemy się kwalifikacją do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej takich jak koronarografia, okluzja uszka lewego przedsionka czy implantacja urządzeń wszczepialnych (kardiostymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów).

Nasza Poradnia to zespół dynamicznych lekarzy, dysponujących szeroką wiedzą i doświadczeniem klinicznym zdobytym w wiodących ośrodkach kardiologicznych na Śląsku.

Zakres działania:

 • prewencja chorób sercowo-naczyniowych,
 • opieka nad Pacjentami z rozpoznaną chorobą serca,
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
 • diagnostyka dolegliwości bólowych w klatce piersiowej,
 • wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiologii inwazyjnej,
 • kwalifikacja kardiologiczna do zabiegów chirurgicznych
 • opieka nad pacjentami z implantowanymi rozrusznikem serca, kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) oraz CRT-D.

Zakres działania:

 • konsultacje kardiologiczne dzieci z podejrzeniem chorób serca i z już rozpoznanymi schorzeniami kardiologicznymi,
 • konsultacje dzieci po operacjach kardiochirurgicznych oraz leczonych metodami kardiologii interwencyjnej,
 • konsultacje i prowadzenie młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca we współpracy z kardiologiem dorosłych,
 • ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego krwi (Holter ciśnieniowy),
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca (Holter EKG, prób wysiłkowa EKG na bieżni ruchomej),
 • diagnostyka echokardiograficzna – UKG

Podstawowe informacje o poradni:

Poradnia dysponuje konsolami do kontroli urządzeń firmy Medtronic oraz St. Jude.

Poradnia zajmuje się diagnostyką i dalszym leczeniem Pacjentów z kardiostymultorami, kardiowerterami-defibrylatorymi (z funkcją resynchronizacji).

Zakres działania:

 • Konsultacje, leczenie i diagnostyka zaburzeń czynności hormonalnej i patologii gruczołów wydzielania wewnętrznego:
  – tarczycy,
  – nadnerczy,
  – przysadki mózgowej,
  – gonad – u kobiet (menopauza), u mężczyzn (andropauza)
 • laboratoryjne badania hormonalne,
 • badanie USG tarczycy.

Konsultacje w Poradni obejmują:

Kwalifikację pacjentów do operacji kardiochirurgicznych, zarówno leczenie choroby wieńcowej (by-passy), wad zastawkowych serca (naprawy zastawek oraz wymiany na protezy biologiczne/mechaniczne) oraz chorób aorty wstępującej i zstępującej (leczenie otwarte i śródnaczyniowe). Konsultacje i kwalifikacja pacjentów do zabiegów kardiochirurgii małoinwazyjnej oraz hybrydowej w tym do okluzji uszka lewego przedsionka.

Udzielanie porad pacjentom po zabiegach kardiochirurgicznych oraz leczonych metodami kardiologii inwazyjnej.

Kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne i kontynuowanie ich dalszego leczenia.

Podstawowe informacje o poradni:

 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego pacjentów z wrodzoną wadą serca.
 • Opieka nad pacjentami po operacyjnej korekcie wrodzonej wady serca.
 • Koordynacja w zakresie kwalifikacji do transplantacji serca u dzieci.

Zakres działania:

 • konsultacje kwalifikujące do zabiegów chirurgii naczyniowej i endowaskularnej,
 • usuwanie żylaków i pajączków naczyniowych,
 • skleroterapia,
 • konsultacje oraz udzielanie porad pacjentom po zabiegach chirurgii naczyniowej i zabiegach endowaskularnych,
 • kwalifikacja do rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgii naczyniowej i integracja opieki nad Pacjentami z miażdżycą z innymi specjalistami (kardiolog, neurolog, diabetolog, nefrolog, dietetyk),
 • badanie USG z Dopplerem w zakresie: tętnic i żył kończyn dolnych/górnych, aorty brzusznej, tętnic nerkowych, tętnic szyjnych, przetok tętniczo-żylnych oraz w innych obszarach naczyniowych.

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorych z:

 • zakrzepicą żylną (żylną chorobą zakrzepowo-zatorową) zwłaszacza przed 50 r.ż, nawracającą, występującą rodzinnie
 • zakrzepicą tętniczą zwłaszcza u młodych pacjentów
 • po udarze niedokrwiennym mózgu szczególnie u młodych pacjentów
 • stanami nadkrzepliwości – trombofilie wrodzone oraz nabyte
 • skazami krwotocznymi
 • diagnostyką i poszpitalnym leczeniem pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi
Dzięki współpracy z Poradnią Kardiologiczną, Reumatologiczną oraz Chirurgii Naczyń nasza opieka jest kompleksowa.

Kryteria kierowania dorosłych chorych do poradni zaburzeń lipidowych:

 1. Chorzy z nasilonymi zaburzeniami w zakresie gospodarki lipidowej:
  Poziom cholesterolu całkowitego >7.5 mmol/l (290 mg/dl),
  Poziom trójglicerydów > 7.5 mmol/l (664 mg/dl);
 2. W sytuacji gdy pomimo leczenia maskymalną dawką statyny nie udaje się osiągnąć docelowej wartości poziomu LDL, lub w innych sytuacjach gdy lekarz prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności prowadzonej terapii hypolipemizującej;
 3. Osoby u których wystąpiła przedwczesna choroba wieńcowa;
 4. Inne sytuacje: obecne żółtaki ścięgien, rąbek starczy rogówki przed 50 rokiem życia, wywiad rodzinny w w kierunku przedwczesnej choroby wieńcowej lub istotnych zaburzeń gospodarki lipidowej, bardzo niskie poziomu cholesterolu całkowitego i poszczególnych frakcji, bez identyfikowalnych przyczyn.

Zespół poradni zaburzeń lipidowych współpracuje z lekarzami innych poradni: Kardiolog, Genetyk , Dietetyk, Internista , Diabetolog , Endokrynolog. 

Zakres wykonywanych badań:

Badania wykonywane metodą analityki klasycznej:

 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL
 • Trójglicerydy
 • Glukoza
 • Kreatynina
 • Apoliporoteina A1
 • Apoliporproteina B
 • Lipoproteina A

Badania genetyczne w kierunku rodzinnie występujących zaburzeń lipidowych – wykonywane są we współpracujących, certyfikowanych laboratoriach. Ewentualna konieczność wykonania takich badań oraz zakres i koszt wykonywanych oznaczeń jest zależny od stwierdzanych zaburzeń lipidowych.

Podstawowe informacje o poradni:

Poradnia Reumatologiczna zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami tkanki łącznej, schorzeniami zapalnymi narządu ruchu oraz chorobą zwyrodnieniową stawów, których efektem są silne bóle, ograniczenie ruchów stawów a nawet całkowite ich usztywnienie. W gabinecie zabiegowym kardio.CLINIC specjalista reumatolog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym wykonuje iniekcje dostawowe (tzw. “blokady”) również pod kontrolą USG.

Zakres działania:

 • konsultacje reumatologiczne z zakresu układowych chorób tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu, krystalopatii oraz spondyloartropatii,
 • wstępna kwalifikacja i prowadzenie pacjentów leczonych „biologicznie”,
 • profilaktyka i leczenie osteoporozy.

Iniekcje dostawowe (tzw. „blokady”) :

Po kwalifikacji reumatologicznej iniekcje wykonywane są w celu leczenie choroby zwyrodnieniowej i chorób zapalnych stawów oraz leczeniu przeciwbólowym. Iniekcje wykonywane są do stawu kolanowego (kwas hialuronowy i glikokortykosteroidy), stawu barkowego (glikokortykosteroidy), stawów nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka) oraz stawu skokowego.

Zakres działania:

 • konsultacje, diagnostyka oraz leczenie chorób układu moczowo-płciowego
 • diagnostyka USG układu moczowo-płciowego
 • diagnostyka laboratoryjna
 • kwalifikacja do leczenia zabiegowego
 • ambulatoryjna opieka nad pacjentami po zabiegach operacyjnych

Zakres działania:

 • konsultacje , diagnostyka i leczenie schorzeń nerek i dróg moczowych,
 • kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego i stacjonarnego,
 • USG jamy brzusznej i nerek,
 • USG z Dopplerem tętnic nerkowych,
 • badania laboratoryjne.

Zakres działania:

 • bóle głowy, między innymi: migrena, klasterowe bóle głowy, neuralgie n. trójdzielnego,
 • padaczka, zaburzenia drgawkowe,
 • choroba Parkinsona, zaburzenia układu pozapiramidowego,
 • choroba Alzheimera, zespoły otępienne,
 • następstwa chorób naczyniowych OUN,
 • następstwa chorób pozapalnych OUN,
 • następstwa urazów głowy,
 • nowotwory mózgu, rdzenia kręgowego,
 • zespoły bólowo-korzeniowe kręgosłupa,
 • choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni między innymi: miastenia, polineuropatie.

Zakres działania:

 • diagnostyka przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa
 • kwalifikacja do leczenia zabiegowego
 • diagnostyka zawrotów głowy
 • diagnostyka drętwienia kończyn dolnych/górnych
 • współpraca z pracownią diagnostyki obrazowej

Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych:

W pierwszym etapie Pani dr Marta Konieczna  dokonuje oceny stanu neurologicznego oraz koniecznych badań obrazowych.

W drugim etapie Pan dr Michał Białek na podstawie stanu neurologicznego oraz badań obrazowych kręgosłupa  dokonuje oceny i kwalifikacji do ewentualnego leczenia operacyjnego.

Podstawowe informacje o poradni:

Lekarze pracujący w poradni to doświadczeni operatorzy z wiodącego ośrodka ortopedii w Piekarach Śląskich oraz z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

lek. Monika Dubiel-Ciszewska specjalizuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem – zespołu cieśni kanału nadgarstka, palca trzaskającego , choroby Dupuytrena

dr Michał Białek specjalizuje się w leczeniu zabiegowym schorzeń i urazów kręgosłupa

dr  Karol Ochocki specjalizuje się w leczeniu zabiegowym schorzeń i urazów stawu biodrowego, miednicy i  kończyny dolnej

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny.

Zakres działania:

 • leczenie pacjentów z cukrzycą typu 1, typu 2, typu 3 oraz z  cukrzycą ciążową,
 • prowadzenie terapii z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych;
 • profilaktyka cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych we współdziałaniu z dietetykiem oraz kardiologiem,
 • leczenie i profilaktyka powikłań cukrzycy we współdziałaniu z chirurgiem naczyniowym, nefrologiem, kardiologiem.

Zakres działania:

 • profilaktyka chorób nowotworowych
 • profilaktka chorób cywilizacyjnych (np.: profilaktyka choroby wieńcowej, udaru mózgu, cukrzycy)
 • kwalifikacja do szczepień ochronnych
 • kwalifacja do konsultacji specjalistycznych
 • koordynacja leczenia wielospecjalistycznego

Diagnostyka:

 • pełna diagnostyka laboratoryjna
 • diagnostyka ultrasonograficzna:
  • USG j.brzusznej
  • UKG
  • USG Doppler aorty brzusznej
  • USG Doppler tt. szyjnych i kręgowych
  • USG Doppler tt. kończyn dolnych

Podstawowe informacje o poradni:

Poradnia leczenia ran przewlekłych i blizn powstała w celu pomocy coraz większej grupie pacjentów zmagających się z owrzodzeniami, niegojącymi się ranami lub też skutkami ich nieprawidłowego gojenia. Chorzy z owrzodzeniami to osoby wymagające specjalistycznej oceny oraz podejścia odmiennego od innych grup pacjentów. Dlatego też Poradnia oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowywania owrzodzeń i ran, doboru kompresjoterapii i opatrunków, jak również pomoc w radzeniu sobie z pozostałymi po leczeniu bliznami. Dzięki dostępności specjalistów z wielu dziedzin medycyny zapewniamy kompleksową opiekę oraz różnorodne możliwości leczenia.