Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe obdarzyły nas zaufaniem

Towarzystwa ubezpieczeniowe:
– TU Allianz 

– MEDICOVER 

również Specjalistyczne Gabinety Medyczne MEDIX zaufaniem podpisując z nami umowy na obsługę medyczną pacjentów, którzy zawarli z nimi stosowne umowy na ubezpieczenia zdrowotne.
Osoby te, chcące skorzystać z pomocy medycznej, umawiane są na wizyty przez infolinie w/w towarzystw ubezpieczeniowych.

kontakt 790 353 934

Scroll to top