KARDIOLOGIA

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Zakres usług medycznych

Poradnia działa tylko po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z specjalistą kardiologiem

  • Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
  • Kwalifikacja do zabiegów wewnatrznaczyniowych (koronarogafii)
  • Kwalifikacje internistyczne i kardiologiczne do zabiegów operacyjnych
  • Kwalifikacje do implantacji stymulatorów (rozruszników) serca, kardiowerterów- defibrylatorów, terapii resynchronizującej, zabiegów przezskórnej ablacji zaburzeń rytmu serca
  • Badania echokardiograficzne - USG serca
  • Badania holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego, próby wysiłkowe
  • Kwalifikacje do zabiegów kardiochirurgicznych (wady zastawkowe serca),
KARDIOLOGIA - USŁUGICENA USŁUGI
Wizyta pierwszorazowa u lekarza specjalisty130 PLN
Wizyta u lekarza specjalisty wraz z kontrolą urządzenia wszczepialnego150 PLN
Kontrola kardiostymulatora60 PLN
Kontrola kardiowertera-defibrylatora (ICD) lub CRT-D80 PLN
Kolejna wizyta u lekarza specjalisty 110 PLN
UKG (echo serca)100 PLN
Elektrokardiograficzny test wysiłkowy na bieżni120 PLN
Holter EKG (24h monitorowanie i analiza zapisu EKG)120 PLN
Holter EKG 7-dniowy290 PLN
Holter ciśnieniowy (całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego)100 PLN
Rejestrator zdarzeń arytmicznych200 PLN
Badanie EKG z opisem40 PLN
Inne usługi medyczne nie objęte cennikiem ustalane są indywidualnie podczas wizyty lekarskiej
Scroll to top