Obliteracja mechaniczno-chemiczna System FLEBOGRIF

System FLEBOGRIF to nowa metoda przezskórnej cewnikowej echoskleroterapii opracowana przez firmę BALTON w oparciu o zasadę obliteracji mechaniczno-chemicznej (ang. mechano-chemical endovenous ablation). W odróżnieniu od klasycznej echoskleroterapii igłowej (bazującej jedynie na chemicznym drażnieniu śródbłonka naczyniowego żył) system FLEBOGRIF wykorzystuje jednocześnie dwa mechanizmy prowadzące do zamknięcia żylaka:

  • mechaniczne uszkodzenie śródbłonka naczyniowego
  • reakcję chemiczną wywoływaną przez spieniony sklerozant wpuszczany do światła niewydolnego naczynia żylnego

Celem takiego podejścia jest zapoczątkowanie efektywniejszej reakcji zwłóknieniowej niż ma to miejsce w przypadku zwykłej igłowej skleroterapii kompresyjnej. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku większych żylaków, wtedy gdy ich średnica maksymalna wynosi powyżej 6 mm, a klasyczna echoskleroterapia igłowa staje się mniej skuteczna (skuteczność echoskleroterapii wykonywanej tradycyjnie igłą w ocenie kilkuletniej nie przekracza 70% w przypadku żylaków o dużej średnicy).

Zalety metody obliteracji mechaniczno-chemicznej przy użyciu systemu FLEBOGRIF to:

  • wysoka skuteczność procedury (istotnie przewyższająca skuteczność klasycznej echoskleroterapii igłowej)
  • tryb ambulatoryjny zabiegu (wygodny dla Pacjenta)
  • krótki czas trwania procedury (do 30 min.)
  • brak konieczności stosowania znieczulenia tumescencyjnego
  • znikome ryzyko powikłań
  • dość niski koszt procedury w porównaniu do zabiegów termicznych, takich jak: laserowe zamykanie żylaków (EVLA) czy ablacja żylaków przy użyciu pary wodnej (SVS)

Z racji tego, iż Flebogrif® to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie chirurgii naczyń żylnych, to nie ma jeszcze wielu badań oceniających skuteczność tej metody. Jednak pierwsze doniesienia są bardzo obiecujące. Zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami po 12 miesiącach obserwacji efekt zabiegu utrzymywał się na poziomie 90%, a odsetek powikłań był niewielki i podobny do innych metod obliteracji mechaniczno-chemicznej. Metoda wymaga oczywiście dalszych obserwacji, jednak już teraz dostępne informacje są bardzo obiecujące i stawiają metodę wśród najbardziej skutecznych zabiegów leczących żylaki kończyn dolnych.

Dodatkowym atutem systemu Flebogrif® jest cena całej procedury, która w porównaniu do innych metod o podobnej skuteczności jest zdecydowanie niższa