NEUROLOGIA

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Aktualnie poradnia zawieszona

Diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego:

  • bóle głowy, między innymi: migrena, klasterowe bóle głowy, neuralgie n. trójdzielnego,
  • padaczka, zaburzenia drgawkowe,
  • choroba Parkinsona, zaburzenia układu pozapiramidowego,
  • choroba Alzheimera, zespoły otępienne,
  • następstwa chorób naczyniowych OUN,
  • następstwa chorób pozapalnych OUN,
  • następstwa urazów głowy,
  • nowotwory mózgu, rdzenia kręgowego,
  • zespoły bólowo-korzeniowe kręgosłupa,
  • choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni między innymi: miastenia, polineuropatie.